NEW ZEALAND WORK VISA VÀ NHỮNG THAY ĐỔI

New Zealand cung cấp một số loại thị thực cho phép người nước ngoài làm việc tại NZ. Tất cả các loại visa chỉ là tạm thời, và chỉ có một số loại trong đó có thể dẫn đến di trú New Zealand.


Essential Skills work visas

Loại thị thực này là dành cho lưu trú tạm thời. Thời hạn và điều kiện của thị thực phụ thuộc vào thời hạn của job offer mà bạn nhận được, mức tiền lương và điều kiện thị trường lao động của ngành nghề đó.

Nếu job mà bạn nhận được nằm trong The Essential Skills in Demand Lists và bằng cấp và kinh nghiệm của bạn phù hợp, bạn có thể nộp đơn xin Essential Skills work visa.

Chủ lao động của bạn không cần cung cấp bằng chứng về việc đã cố gắng tuyển dụng người New Zealand vì INZ vẫn cập nhật danh sách này thường xuyên và đã kết luận rằng chủ lao động không thể tìm thấy đủ người có các kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm này ở New Zealand.

Điều gì sẽ xảy ra nếu công việc đó không nằm trong danh sách các kỹ năng thiếu hụt?

Các nhà tuyển dụng mà đã nỗ lực thật sự trong việc quảng cáo công việc đó ở New Zealand nhưng không thành công trong việc tìm một công dân New Zealand phù hợp cho vị trí này có thể tìm kiếm tuyển dụng lao động nhập cư. Trong trường hợp này, bạn có thể nộp đơn xin Essential Skills work visa và chủ lao động của bạn sẽ phải cung cấp bằng chứng thể hiện rõ là họ đã nỗ lực tuyển dụng người New Zealand trước đó rồi.

Essential Skills work visa là để nhằm mục đích để lấp đầy khoảng trống của kỹ năng thiếu hụt tạm thời, vì vậy chúng không dẫn trực tiếp đến việc xin visa định cư New Zealand.

Tuy nhiên, nếu job mà bạn có dựa trên công việc đòi hỏi kỹ năng lành nghề, và bạn đạt đủ điểm thì bạn có đủ điều kiện để xin di trú New Zealand dưới diện Skilled Migrant Category.

Work to Residence visa

Có hai loại Work to Residence visa chính cho phép bạn làm việc ở New Zealand và sau đó, sau khi làm việc ít nhất 24 tháng, xin visa thường trú New Zealand.

Work to Residence: Long Term Skill Shortage

Nếu bạn có một job offer dài hạn trong Danh sách thiếu hụt kỹ năng dài hạn và bằng cấp và kinh nghiệm của bạn phù hợp, bạn có thể nộp đơn xin Work to Residence visa. Bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, sức khỏe và tư cách tư pháp..

Work to Residence: Accredited Employer

Nếu bạn có một job offer dài hạn từ một NZ accredited employer bạn có thể nộp đơn xin Work to Residence visa. Bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về tuổi tác, sức khỏe và tính cách, và job offer của bạn sẽ cần phải đáp ứng được một số yêu cầu nhất định.

Từ nay đến năm 2023, INZ sẽ có một số thay đổi áp dụng về cách mà các nhà tuyển dụng sử dụng để thuê mướn người nhập cư đến làm việc tạm thời ở New Zealand.

Trong 18 tháng tới, INZ sẽ đưa ra những thay đổi ảnh hưởng đến một số chủ lao động và người lao động nhập cư mà họ sử dụng. Các thay đổi bao gồm:

* Giới thiệu quy trình xin visa do nhà tuyển dụng tiến hành bao gồm 3 giai đoạn – kiểm tra nhà sử dụng lao động, kiểm tra tính chất công việc và kiểm tra người lao động.

* Đưa ra một loại thị thực làm việc tạm thời mới thay thế cho 6 thị thực làm việc tạm thời hiện nay và sử dụng mức lương để phân loại công việc thay cho các nhóm kỹ năng hiện có – các nhóm kỹ năng hiện có này chủ yếu dựa trên sự kết hợp giữa mức lương và phân loại công việc theo ANZSCO.

* Tăng cường kiểm tra thị trường lao động cho các công việc được trả lương thấp và mở cơ hội tiếp cận với các công việc được trả lương cao ở các vùng nông thôn và một số thành phố trong danh sách.

* Giới thiệu các thỏa thuận ngành cho một loạt các ngành công nghiệp thường xuyên sử dụng lao động nhập cư.

* Phục hồi cơ hội cho những người lao động được trả lương thấp hơn để đưa gia đình của họ đến New Zealand.

Quy trình mới này sẽ được thiết kế trong 18 tháng tới, vì vậy có rất nhiều chi tiết chưa được công bố bao gồm thông tin về phí, thời gian xử lý và bằng chứng cho thấy người sử dụng lao động và người di cư sẽ phải cung cấp để hỗ trợ cho việc nộp đơn xin visa của họ.

Một số chính sách không thay đổi như là những người có thị thực dựa trên công việc có tay nghề thấp sẽ vẫn phải rời New Zealand trong thời gian chờ 1 năm sau khi họ đã làm việc được 3 năm.

Nếu bạn đang làm việc ở New Zealand bằng visa làm việc tạm thời, visa hiện tại của bạn có giá trị cho đến khi hết hạn.

INZ cập nhật thay đổi quy trình từ tháng 3 năm 2020. Người sử dụng lao động sẽ được hướng dẫn một quy trình mới để sử dụng lao động nhập cư. Từ năm 2021, các nhà tuyển dụng muốn sử dụng lao động nhập cư sẽ phải sử dụng quy trình 3 bước.

* Kiểm định nhà sử dụng lao động – sẽ là bắt buộc đối với tất cả các nhà tuyển dụng, bao gồm cả những người có chứng nhận hiện có, được công nhận theo quy trình nộp đơn mới trước khi họ có thể thuê người di cư theo thị thực làm việc mới.

* Kiểm định công việc – điều này sẽ bao gồm kiểm tra xem công việc được trả theo tỷ lệ thị trường New Zealand và, trong một số trường hợp, sẽ bao gồm kiểm tra thị trường lao động để đảm bảo không có lao động là người New Zealand.

* Kiểm định người lao động – khi người lao động xin visa, họ phải cho thấy là họ đáp ứng các yêu cầu về tư cách và sức khỏe đạt tiêu chuẩn của INZ cũng như cho thấy họ có các kỹ năng để thực hiện công việc mà họ được cung cấp.

Những thay đổi nhằm cải thiện cách thức sử dụng lực lượng lao động tạm thời của New Zealand để đảm bảo rằng:

Lao động nhập cư chỉ được tuyển dụng cho tình trạng thiếu hụt lao động thật sự do sự khác biệt giữa khu vực và ngành trong thị trường lao động được ghi nhận khi người lao động nhập cư được tuyển dụng. Nhà sử dụng lao động được khuyến khích sử dụng và đào tạo người New Zealand.

INZ vẫn đang làm việc để thông qua các chi tiết của quy trình để công nhận và tham vấn với các nhà tuyển dụng để có được một quy trình hợp lý. 3 cấp độ công nhận sẽ là:

* Kiểm định tiêu chuẩn để phê chuẩn thuê lao động số lượng lớn  

Điều khoản này dành cho các nhà tuyển dụng muốn thuê 6 công nhân nhập cư trở lên trong một năm và công nhận quyền thuê lao động.

* Kiểm định công việc

Các bài kiểm tra thị trường lao động vẫn sẽ được sử dụng nhưng không phải cho mọi công việc. Ví dụ, người sử dụng lao động sẽ không cần phải thực hiện một bài kiểm tra thị trường lao động nếu họ cung cấp công việc được trả lương cao ở khu vực nông thôn và các thị trấn nhỏ hơn.

* Kiểm định thị trường lao động

Kiểm định thị trường lao động sẽ cần phải được thực hiện cho tất cả các công việc được trả lương thấp.

* Kiểm định người lao động

Kiểm định người lao động là giai đoạn cuối cùng của quy trình nộp đơn và sẽ kiểm tra xem một người lao động nhập cư có đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và tư cách nhập cư hay không. INZ thực hiện các kiểm tra này khi xét đơn xin thị thực mà họ nộp.

Một số thị thực và chương trình sử dụng lao động sẽ được thay thế. Từ năm 2021, thị thực làm việc tạm thời mới sẽ thay thế 6 thị thực hiện có:

  • Essential Skills Work Visa
  • Essential Skills Work Visa — approved in principle
  • Talent (Accredited Employer) Work Visa
  • Long Term Skill Shortage List Work Visa
  • Silver Fern Job Search Visa, and
  • Silver Fern Practical Experience Visa.

Đồng thời 2 chương trình sử dụng lao động sẽ bị xóa, đó là: “approval in principle (AIP) before an employer hires workers on an Essential Skills Work Visa” và “accreditation as a Talent Accredited Employer”.

Visa và chương trình sử dụng lao động không bị ảnh hưởng:

Visa làm việc và các chương trình sử dụng lao động khác như Chương trình sử dụng lao động theo mùa được công nhận (RSE) và working holiday visas không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. INZ sẽ cung cấp danh sách đầy đủ các loại thị thực không bị ảnh hưởng với thông tin chi tiết hơn tới các nhà tuyển dụng.

Sử dụng lao động nhập cư – những gì đang thay đổi:

* Cấp độ kỹ năng và tiền lương

Hiện tại, các công việc theo chính sách Essential Skills Work Visa được chỉ định bằng một nhóm kỹ năng dựa trên sự kết hợp giữa lương và phân loại công việc dựa trên ANZSCO.

Từ giữa năm 2020, INZ sẽ không sử dụng ANZSCO trong đánh giá này và thay vào đó chỉ sử dụng mức lương. Những công việc được trả lương cao sẽ được định nghĩa là những công việc trả bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình, và những công việc được trả lương thấp là những công việc được trả dưới mức lương trung bình. Các công việc được trả lương cao sẽ nhận được lợi ích tương tự như các công việc hiện được phân loại là công việc trung bình hoặc có tay nghề cao và công việc được trả lương thấp sẽ được đối xử giống như các công việc có tay nghề thấp.

*Tăng cường kiểm tra thị trường lao động.

Là một phần của bài kiểm tra thị trường lao động, người sử dụng lao động sẽ phải đưa ra: tiền lương khi quảng cáo công việc, cung cấp thông tin về các công việc được trả lương thấp cho MSD và chấp nhận những người lao động tiềm năng được MSD giới thiệu cho một công việc được trả lương thấp – mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ.

Các nhà tuyển dụng cung cấp một công việc được trả lương cao bên ngoài Auckland, Hamilton, Wellington, Christchurch và Dunedin sẽ không phải làm một bài kiểm tra thị trường lao động. Người sử dụng lao động ở các thành phố này sẽ vẫn cần phải thực hiện một bài kiểm tra thị trường lao động cho bất kỳ công việc nào họ được cung cấp, trừ khi nghề đó nằm trong danh sách  kỹ năng thiếu hụt.

* Hiệp định ngành

Một số ngành công nghiệp thuê số lượng lớn lao động nhập cư và INZ sẽ đàm phán các thỏa thuận ngành với nhau. Các thỏa thuận ngành sẽ bao gồm một kế hoạch lực lượng lao động và các điều kiện họ cần đáp ứng để tuyển dụng người nhập cư tạm thời cho các ngành nghề được chỉ định trong ngành. Các thỏa thuận ngành đầu tiên sẽ được đàm phán vào giữa năm 2020.

* Visa cho gia đình của người lao động nhập cư được trả lương thấp

Từ giữa năm 2020, người lao động nhập cư được trả lương thấp có thể sẽ được cấp  thị thực gia đình. Vợ/chồng và con cái họ ở độ tuổi đi học có thể nộp đơn xin work/student visa hoặc visitor visa.

Các ngành công nghiệp thuê số lượng lớn lao động nhập cư tạm thời có thể đàm phán một thỏa thuận với Chính phủ để giúp họ thuê lao động nhập cư có mức lương thấp.

Nếu bạn là một lao động nhập cư, hãy tìm hiểu về các thay đổi visa làm việc tạm thời và khi nào những thay đổi sẽ xảy ra.

Previous Post Next Post